Beskyttelse af data

Databeskyttelse for personer, der ringer til kontrolcentret

Vi tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi er derfor glade for at kunne informere dig nedenfor om, hvordan vi håndterer dine personlige data, og om de rettigheder, du har med hensyn til brugen af dine data.

Ansvarlig for indsamling og brug af dine personlige data er

Databeskyttelse for personer, der ringer til kontrolcentret

Ansvarligt organ:
International Security GmbH
Wehrden East 5
26835 Hesel, Tyskland

E-mail: [email protected]

Databeskyttelsesansvarlig:

Secom IT GmbH
Nienburger Str. 9d
27232 Sulingen

E-mail: [email protected]

International Security GmbH behandler dine data i overensstemmelse med bestemmelserne i EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og den tyske føderale databeskyttelseslov (BDSG). Vores databeskyttelsesansvarlige står til enhver tid til rådighed for at besvare spørgsmål.

Vi behandler udelukkende dine personoplysninger (telefonnummer og optagelse) med det formål at verificere til- og frakoblingsmeddelelser fra kunden og som et uddannelses- og QM-grundlag for interne forbedringsprocesser på grundlag af samtykke. Vi behandler følgende kategorier af data: Det telefonnummer, du sender, samt navne og de data, du giver under optagelsen. Behandlingen af disse data er nødvendig for at opfylde de ovennævnte formål.

I slutningen af opkaldet tjekker vi, om vi stadig har brug for dataene. Hvis dataene ikke længere er nødvendige, og der ikke er nogen juridisk forpligtelse til at opbevare dem, vil dataene blive slettet. Den maksimale opbevaringsperiode er 30 dage

Vi overfører kun personlige data til tredjeparter, hvis det er nødvendigt i forbindelse med ordrebehandling, hvis du har givet dit udtrykkelige forudgående samtykke, hvis vi er forpligtet til at gøre det ved lov eller ved en domstol eller officiel kendelse, eller hvis det er nødvendigt for at håndhæve vores rettigheder, især for at håndhæve krav, der stammer fra et kontraktforhold med dig. Afhængigt af de respektive ordrer kan dataene overføres til følgende kategorier af modtagere: Kunden

Registrerede personer har ret til, efter anmodning til den dataansvarlige, at modtage gratis information om de personoplysninger, der er gemt om dem. Derudover har de ret til berigtigelse eller sletning af disse data, begrænsning af databehandling og dataportabilitet i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

I henhold til artikel 77 i GDPR har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at dine personlige data behandles ulovligt. Adressen på den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for vores virksomhed, er

Den statslige kommissær for databeskyttelse i Niedersachsen

Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, telefon: 0511/120 45 00, fax: 0511/120 45 99, e-mail: [email protected]

1. Databeskyttelse i overblik

Generel information

De følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger dette websted. Personlige data er alle data, som du kan identificeres personligt med. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse kan findes i vores privatlivspolitik, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandling på dette websted udføres af webstedets operatør. Du kan finde deres kontaktoplysninger i den juridiske meddelelse på denne hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

Nogle af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine gemte personlige data. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i den juridiske meddelelse, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data under visse omstændigheder. For nærmere oplysninger henvises til privatlivspolitikken under “Ret til begrænsning af behandling”.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjepartsudbydere

Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfingadfærd blive evalueret statistisk. Det sker primært ved hjælp af cookies og såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfingadfærd er generelt anonym; surfingadfærden kan ikke spores tilbage til dig.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge visse værktøjer. Du kan finde detaljerede oplysninger om disse værktøjer og dine muligheder for at gøre indsigelse i den følgende privatlivspolitik.

2. Hosting

Ekstern hosting

Denne hjemmeside er hostet af en ekstern tjenesteudbyder (hoster). Personlige data indsamlet på denne hjemmeside gemmes på hosters servere. Dette kan omfatte IP-adresser, kontaktanmodninger, meta- og kommunikationsdata, kontraktdata, kontaktoplysninger, navne, adgang til hjemmesiden og andre data, der genereres via en hjemmeside.

Hosteren bruges med det formål at opfylde kontrakten med vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6, stk. 1, litra b i GDPR) og af hensyn til en sikker, hurtig og effektiv levering af vores onlinetilbud fra en professionel udbyder (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR).

Vores hoster vil kun behandle dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine forpligtelser og følge vores instruktioner med hensyn til disse data.

Indgåelse af en kontrakt om ordrebehandling

For at garantere en behandling, der er i overensstemmelse med databeskyttelsen, har vi indgået en kontrakt om ordrebehandling med vores hoster.

3 Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Beskyttelse af data

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne privatlivspolitik.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personlige data. Personlige data er data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål det gøres.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission over internettet (f.eks. når man kommunikerer via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Fuldstændig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Note om det ansvarlige organ

Den ansvarlige for databehandlingen på denne hjemmeside er

International Security GmbH
Attn. Jörn Windler
Wehrden East 5
26835 Hesel, Tyskland

Telefon: +49 (0)4950 8062-0
e-mail: [email protected]

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Databeskyttelsesrådgiver påkrævet ved lov

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for vores virksomhed.

secom IT GmbH
repræsenteret af Marc Friedrich
Nienburger Straße 9A
27232 Sulingen

[email protected]

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Det eneste, du skal gøre, er at sende os en uformel e-mail. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde og mod direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

Hvis databehandlingen er baseret på art. 6 para. 1 liter. e eller f GDPR, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der skyldes din særlige situation; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Det respektive retsgrundlag, som behandlingen er baseret på, kan findes i denne privatlivspolitik. Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle de pågældende personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (indsigelse i henhold til art. 21, stk. 1, i GDPR).

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, hvilket omfatter profilering i det omfang, det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse, vil dine personlige data ikke længere blive brugt til direkte markedsføring (indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR).

Ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, arbejdsplads eller stedet for den påståede overtrædelse. Retten til at appellere eksisterer, uden at det berører andre administrative eller retslige midler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Dette websted bruger SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedets operatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, sletning og korrektion

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine gemte personlige data, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til korrektion eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i den juridiske meddelelse, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i den juridiske meddelelse. Retten til begrænsning af behandling findes i følgende tilfælde:

 • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. Så længe gennemgangen varer, har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personlige data begrænses.
 • Hvis behandlingen af dine persondata var/er ulovlig, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
 • Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller hævde juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data i stedet for at slette dem.
 • Hvis du gør indsigelse i henhold til art. 21 stk. 1 GDPR, skal der findes en balance mellem dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er afgjort, hvilke interesser der vejer tungest, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse oplysninger – bortset fra opbevaring – kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller i en medlemsstat.

Indsigelse mod reklame-e-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktdata offentliggjort i forbindelse med aftrykspligten til at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Operatørerne af dette websted forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger, såsom spam-e-mails.

4. dataindsamling på denne hjemmeside

Småkager

Nogle af internetsiderne bruger såkaldte cookies. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ikke virus. Cookies bruges til at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig, effektiv og sikker. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer og gemmes af din browser.

Administrer indstillinger for cookies og databeskyttelse

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte “session cookies”. De slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser, næste gang du besøger vores hjemmeside.

Du kan indstille din browser, så du informeres om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. indkøbskurvfunktion), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. 1 liter. f DSGVO gemt. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i lagring af cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

I det omfang der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til at analysere din surfingadfærd), behandles disse separat i denne privatlivspolitik.

Serverens logfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er:

 • Browsertype og browserversion
 • Anvendt styresystem
 • Henvisnings-URL
 • Værtsnavn på den computer, der har adgang
 • Tidspunkt for serveranmodningen
 • IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Disse data indsamles på grundlag af art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted – serverlogfilerne skal registreres til dette formål.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, blive gemt af os med det formål at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6 para. 1 liter. b GDPR, for så vidt som din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR), hvis dette er blevet anmodet om.

Vi opbevarer de data, du angiver i kontaktformularen, indtil du beder om at få dem slettet, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller formålet med opbevaringen ikke længere er relevant (f.eks. efter opfyldelse af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirkede.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din forespørgsel inklusive alle personlige data (navn, forespørgsel) blive gemt og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6 para. 1 liter. b GDPR, for så vidt som din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR) og/eller på vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR), da vi har en legitim interesse i en effektiv behandling af de forespørgsler, der rettes til os.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring, eller formålet med datalagringen ikke længere gælder (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirkede.

Kommentarfunktion på denne hjemmeside

I forbindelse med kommentarfunktionen på denne side gemmes der ud over din kommentar også oplysninger om tidspunktet for oprettelsen af kommentaren, din e-mailadresse og, hvis du ikke skriver anonymt, det brugernavn, du har valgt.

Lagring af IP-adressen

Vores kommentarfunktion gemmer IP-adresserne på de brugere, der skriver kommentarer. Da vi ikke kontrollerer kommentarer på dette websted, før de aktiveres, har vi brug for disse data for at kunne gribe ind over for forfatteren i tilfælde af lovovertrædelser såsom fornærmelser eller propaganda.

Abonner på kommentarer

Som bruger af webstedet kan du abonnere på kommentarer, når du har registreret dig. Du vil modtage en bekræftelsesmail for at kontrollere, at du er ejeren af den angivne e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig denne funktion via et link i info-mails. I dette tilfælde slettes de data, der er indtastet, når du abonnerer på kommentarer; men hvis du har overført disse data til os til andre formål og andre steder (f.eks. abonnement på nyhedsbrev), forbliver de hos os.

Varighed af lagring af kommentarer

Kommentarerne og de tilhørende data (f.eks. IP-adresse) gemmes og forbliver på dette websted, indtil det kommenterede indhold er blevet slettet fuldstændigt, eller kommentarerne skal slettes af juridiske årsager (f.eks. stødende kommentarer).

Juridisk grundlag

Kommentarerne gemmes på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Det eneste, du skal gøre, er at sende os en uformel e-mail. Lovligheden af den databehandling, der allerede er udført, forbliver upåvirket af annulleringen.

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og bruger kun personlige data i det omfang, det er nødvendigt for at etablere, indhold eller ændring af det juridiske forhold (lagerdata). Dette sker på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. b GDPR, som tillader behandling af data med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. Vi indsamler, behandler og bruger kun personlige data om brugen af denne hjemmeside (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugeren at bruge tjenesten eller for at fakturere brugeren.

De indsamlede kundedata slettes, når ordren er gennemført, eller forretningsforholdet er ophørt. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Dataoverførsel ved indgåelse af en kontrakt om tjenester og digitalt indhold

Vi overfører kun personlige data til tredjeparter, hvis det er nødvendigt i forbindelse med kontraktbehandling, f.eks. til det kreditinstitut, der er ansvarligt for at behandle betalinger.

Yderligere overførsel af data vil ikke finde sted eller vil kun finde sted, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Dine data vil ikke blive videregivet til tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke, f.eks. til reklameformål.

Grundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1 liter. b GDPR, som tillader behandling af data med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

Unbounce

Vi bruger unbounce-tjenesten til individuelle undersider. Udbyderen er unbounce Marketing Solutions Inc, 400-401 West Georgia Street, Vancouver, BC, Canada, V6B 5A1.

EU-Kommissionen har kategoriseret Canada som et sikkert tredjeland med et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, og vi har indgået en ordrebehandlingsaftale.

De enkelte undersider hostes af unbounce, og din browser kommunikerer direkte med unbounce, så din IP-adresse overføres, og der kan sættes cookies. Alle oplysninger, som du indtaster på disse sider, gemmes også af unbounce. Derefter får vi en anonym evaluering af aktiviteterne.

Yderligere oplysninger om unbounce og databeskyttelse hos unbounce kan findes her: https://unbounce.com/privacy/

 

5. Sociale medier

Twitter-plugin

Funktioner fra Twitter-tjenesten er integreret på denne hjemmeside. Disse funktioner udbydes af Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ved at bruge Twitter og funktionen “Re-Tweet” bliver de hjemmesider, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og gjort kendt for andre brugere. I den forbindelse overføres der også data til Twitter. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Twitters brug af dem. Yderligere oplysninger om dette kan findes i Twitters privatlivspolitik på https://twitter.com/de/privacy.

Brugen af Twitter-pluginet er baseret på art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den bredest mulige synlighed på sociale medier.

Du kan ændre dine databeskyttelsesindstillinger på Twitter i kontoindstillingerne på https://twitter.com/account/settings .

6. Analyseværktøjer og reklame

HubSpot

Vi bruger tjenester fra softwareproducenten HubSpot. HubSpot er en softwarevirksomhed fra USA med en afdeling i Irland (HubSpot European Headquarters, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Irland).

HubSpot er en serviceplatform. Den anvendte tjeneste er en integreret softwareløsning, hvormed vi kan administrere kundedata og dække forskellige aspekter af vores online markedsføring. Det omfatter analyse af landingssider og rapportering. Der bruges såkaldte “web beacons”, og der gemmes cookies på den enhed, du bruger.

For eksempel kan følgende personlige data indsamles:

 • IP-adresse,
 • geografisk placering,
 • Type af browser,
 • Varighed af besøget,
 • viste sider.

De indsamlede oplysninger og indholdet af vores hjemmeside gemmes på serverne hos vores softwarepartner HubSpot Ireland. Vi bruger HubSpot til at analysere brugen af vores hjemmeside. Det gør det muligt for os hele tiden at optimere vores hjemmeside og gøre den mere brugervenlig. Vi bruger også oplysninger til at afgøre, hvilke af vores virksomheds tjenester der er af interesse for kunder og abonnenter på nyhedsbreve, og til at kontakte dem med henblik på reklame. Vi bruger også analysen til at optimere vores hjemmeside for dig.

Vi bruger dog kun din IP-adresse i en forkortet version. Det betyder, at brugernes IP-adresse forkortes af HubSpot inden for EU’s medlemslande eller i andre stater, der har underskrevet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en HubSpot-server i USA og forkortet der.

Cookies har en normal levetid på 13 måneder. Derudover sletter vi de persondata, der er indsamlet via HubSpot, så snart det formål, de blev indsamlet til, er opfyldt, medmindre sletningen er i strid med lovbestemte opbevaringsperioder.

De oplysninger, der genereres af cookien om brugerens brug af online-tilbuddet, kan normalt også overføres til en Google-server i USA og gemmes der.

Databehandlingen finder sted på grundlag af dit samtykke i overensstemmelse med. Artikel 6, stk. 1 liter. a GDPR, forudsat at du har givet dit samtykke via vores banner. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Følg venligst disse instruktioner dette link
og foretage de relevante indstillinger via vores banner. Overførslen til et tredjeland finder sted på grundlag af art. 49 para. 1 liter. a GDPR.

Yderligere oplysninger om, hvordan HubSpot fungerer, kan findes i HubSpot Inc.s privatlivspolitik.

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics bruger såkaldte “cookies”. Det er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

Lagringen af Google Analytics-cookies og brugen af dette analyseværktøj er baseret på art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sit websted og sin annoncering. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

IP-anonymisering

Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen på denne hjemmeside. Som følge heraf vil din IP-adresse blive forkortet af Google inden for EU’s medlemslande eller i andre stater, der har underskrevet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den overføres til USA. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at analysere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester i forbindelse med webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data.

Browser-plugin

Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på denne hjemmeside. Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien, og som vedrører din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse), og i at behandle disse data af Google ved at downloade og installere det browser-plug-in, der er tilgængeligt under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Indsigelse mod dataindsamling

Du kan forhindre indsamling af dine data af Google Analytics ved at klikke på følgende link. En opt-out-cookie er indstillet til at forhindre indsamling af dine data ved fremtidige besøg på denne hjemmeside: Deaktiver Google Analytics.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, i Googles privatlivspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Google og implementerer fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder, når vi bruger Google Analytics.

Demografiske karakteristika i Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktionen “demografiske karakteristika” i Google Analytics. Det gør det muligt at oprette rapporter, der indeholder oplysninger om de besøgendes alder, køn og interesser. Disse data stammer fra interessebaseret annoncering fra Google og besøgsdata fra tredjepartsudbydere. Disse data kan ikke knyttes til en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne i din Google-konto eller generelt forbyde indsamling af dine data af Google Analytics som beskrevet i afsnittet “Indsigelse mod dataindsamling”.

Google Signals

Som en udvidelse til Google Analytics 4 kan Google Signals bruges på denne hjemmeside til at generere rapporter på tværs af enheder. Hvis du har aktiveret personaliserede annoncer og har knyttet dine enheder til din Google-konto, kan Google analysere din brugsadfærd på tværs af enheder og oprette databasemodeller, herunder for konverteringer på tværs af enheder, med forbehold for dit samtykke til brugen af Google Analytics i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR. Vi modtager ingen personlige data fra Google, kun statistik. Hvis du vil stoppe analysen på tværs af enheder, kan du deaktivere funktionen “Personaliseret annoncering” i indstillingerne på din Google-konto. For at gøre dette skal du følge instruktionerne på denne side: https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155764?hl=de Du kan finde flere oplysninger om Google Signals på følgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

Varighed af opbevaring

Data, der gemmes af Google på bruger- og hændelsesniveau, og som er knyttet til cookies, bruger-ID’er eller reklame-ID’er (f.eks. DoubleClick-cookies, Android-reklame-ID), anonymiseres eller slettes efter 26 måneder. Detaljer kan findes under følgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

7. nyhedsbrev

Data til nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du er ejer af den angivne e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere data indsamles ikke eller kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse data til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjeparter.

Behandlingen af de data, der er indtastet i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, sker udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af data, e-mailadressen og dens brug til at sende nyhedsbrevet, for eksempel via linket “afmeld” i nyhedsbrevet. Lovligheden af den databehandling, der allerede er udført, forbliver upåvirket af annulleringen.

De data, du giver os med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet, gemmes af os eller udbyderen af nyhedsbrevet, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet, og slettes fra distributionslisten, når du har afmeldt dig nyhedsbrevet. Data, der gemmes af os til andre formål, forbliver upåvirket af dette.

Når du har afmeldt dig nyhedsbrevet, kan din e-mailadresse blive gemt af os eller nyhedsbrevsudbyderen på en sort liste for at forhindre fremtidige mails. Dataene fra den sorte liste bruges kun til dette formål og sammenkøres ikke med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Opbevaring på den sorte liste er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

Rapidmail

Denne hjemmeside bruger Rapidmail til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Tyskland.

Rapidmail er en tjeneste, der bl.a. kan bruges til at organisere og analysere udsendelse af nyhedsbreve. De data, du indtaster med henblik på at tilmelde dig nyhedsbrevet, gemmes på Rapidmails servere i Tyskland.

Hvis du ikke ønsker at blive analyseret af Rapidmail, skal du afmelde dig nyhedsbrevet. Vi giver et link til dette formål i hvert nyhedsbrev. Du kan også afmelde dig nyhedsbrevet direkte på hjemmesiden.

Dataanalyse af Rapidmail

Med henblik på analyse indeholder de e-mails, der sendes med Rapidmail, en såkaldt “sporingspixel”, som opretter forbindelse til Rapidmail-serverne, når e-mailen åbnes. På den måde kan det fastslås, om en nyhedsbrevsbesked er blevet åbnet.

Vi kan også bruge Rapidmail til at afgøre, om og hvilke links i nyhedsbrevet, der klikkes på. Alle links i e-mailen er såkaldte sporingslinks, hvor dine klik kan tælles.

Du kan læse mere om Rapidmails analysefunktioner på følgende link: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Juridisk grundlag

Databehandlingen finder sted på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Lovligheden af den databehandling, der allerede er udført, forbliver upåvirket af annulleringen.

Varighed af opbevaring

De data, du giver os med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet, gemmes af os eller udbyderen af nyhedsbrevet, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet, og slettes fra distributionslisten, når du har afmeldt dig nyhedsbrevet. Data, der gemmes af os til andre formål, forbliver upåvirket af dette.

Når du har afmeldt dig nyhedsbrevet, kan din e-mailadresse blive gemt af os eller nyhedsbrevsudbyderen på en sort liste for at forhindre fremtidige mails. Dataene fra den sorte liste bruges kun til dette formål og sammenkøres ikke med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Opbevaring på den sorte liste er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

For yderligere oplysninger henvises til Rapidmails oplysninger om datasikkerhed på: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Indgåelse af en kontrakt om ordrebehandling

Vi har indgået en kontrakt med Rapidmail, hvor vi forpligter Rapidmail til at beskytte vores kunders data og ikke videregive dem til tredjeparter. Denne kontrakt kan ses på følgende link: https://de.rapidmail.wiki/files/adv/muster-auftragsdatenverarbeitung.pdf.

8. Plugins og værktøjer

YouTube med udvidet databeskyttelse

Denne hjemmeside indlejrer videoer fra YouTube. Operatøren af siderne er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger YouTube i udvidet databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube betyder denne tilstand, at YouTube ikke gemmer nogen oplysninger om besøgende på denne hjemmeside, før de ser videoen. Overførsel af data til YouTube-partnere er dog ikke nødvendigvis udelukket af den udvidede databeskyttelsestilstand. YouTube opretter en forbindelse til Google DoubleClick-netværket, uanset om du ser en video.

Så snart du starter en YouTube-video på denne hjemmeside, etableres der en forbindelse til YouTube-serverne. Det fortæller YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Desuden kan YouTube gemme forskellige cookies på din enhed, når du starter en video. Ved hjælp af disse cookies kan YouTube få oplysninger om besøgende på denne hjemmeside. Disse oplysninger bruges bl.a. til at registrere videostatistik, forbedre brugervenligheden og forhindre forsøg på svindel. Cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem.

Efter starten af en YouTube-video kan der udløses yderligere databehandlingsprocesser, som vi ikke har indflydelse på.

Brugen af YouTube sker af hensyn til en tiltalende præsentation af vores online-tilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos YouTube kan findes i deres privatlivspolitik på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Dette websted bruger såkaldte webfonts fra Google til standardiseret visning af skrifttyper. Google-skrifttyperne er installeret lokalt. Der oprettes ikke forbindelse til Googles servere.

Google Maps

Dette websted bruger korttjenesten Google Maps via en API. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Brugen af Google Maps sker af hensyn til en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud og for at gøre det nemt at finde de steder, vi har angivet på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 para. 1 liter. f GDPR.

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Vi bruger “Google reCAPTCHA” (i det følgende benævnt “reCAPTCHA”) på denne hjemmeside. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er at kontrollere, om de data, der indtastes på denne hjemmeside (f.eks. i en kontaktformular), er lavet af et menneske eller af et automatiseret program. Til dette formål analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd baseret på forskellige karakteristika. Denne analyse begynder automatisk, så snart den besøgende går ind på hjemmesiden. For at analysere dette evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, tid brugt på hjemmesiden af den besøgende eller musebevægelser foretaget af brugeren). De data, der indsamles under analysen, videresendes til Google.

reCAPTCHA-analyserne kører helt i baggrunden. Besøgende på hjemmesiden bliver ikke informeret om, at der foregår en analyse.

Databehandlingen udføres på grundlag af art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sit websted mod misbrug af automatiseret spionage og SPAM.

For mere information om Google reCAPTCHA henvises til Googles privatlivspolitik og Googles brugsbetingelser på følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de og https://policies.google.com/terms?hl=de.

9. Egne tjenester

Håndtering af ansøgerdata

Vi giver dig mulighed for at ansøge hos os (f.eks. via e-mail, post eller online ansøgningsformular). Nedenfor informerer vi dig om omfanget, formålet og brugen af dine personlige data, der indsamles som en del af ansøgningsprocessen. Vi forsikrer dig om, at indsamling, behandling og brug af dine data udføres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og alle andre lovbestemmelser, og at dine data vil blive behandlet strengt fortroligt.

Omfang og formål med dataindsamling

Hvis du sender os en ansøgning, behandler vi dine tilknyttede personoplysninger (f.eks. kontakt- og kommunikationsdata, ansøgningsdokumenter, notater fra samtaler osv.) i det omfang, det er nødvendigt for beslutningen om etablering af et ansættelsesforhold. Retsgrundlaget for dette er § 26 BDSG – ny i tysk lov (indledning af et ansættelsesforhold), Art. 6 para. 1 liter. b GDPR (generel kontraktindledning) og – hvis du har givet dit samtykke – Art. 6 para. 1 liter. a GDPR. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Dine personoplysninger vil kun blive videregivet inden for vores virksomhed til personer, der er involveret i behandlingen af din ansøgning.

Hvis ansøgningen er vellykket, vil de data, du har indsendt, blive behandlet på grundlag af § 26 BDSG-ny og Art. 6 para. 1 liter. b GDPR med det formål at implementere ansættelsesforholdet i vores databehandlingssystemer.

Periode for opbevaring af data

Hvis vi ikke kan give dig et jobtilbud, du afviser et jobtilbud eller trækker din ansøgning tilbage, forbeholder vi os retten til at opbevare de data, du har indsendt, på grundlag af vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR) i op til 6 måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen (afvisning eller tilbagetrækning af ansøgningen). Derefter slettes dataene, og de fysiske ansøgningsdokumenter destrueres. Opbevaringen tjener især som bevismateriale i tilfælde af en retstvist. Hvis det er indlysende, at dataene er nødvendige efter udløbet af perioden på 6 måneder (f.eks. på grund af en forestående eller verserende retstvist), vil sletning først finde sted, når formålet med yderligere opbevaring ikke længere gælder.

Længere opbevaring kan også finde sted, hvis du har givet dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR), eller hvis lovbestemte opbevaringsforpligtelser forhindrer sletning.

Inklusion i ansøgerpuljen

Hvis vi ikke giver dig et jobtilbud, har du måske mulighed for at blive en del af vores ansøgerpool. Hvis du bliver accepteret, vil alle dokumenter og oplysninger fra din ansøgning blive overført til ansøgerpuljen, så du kan blive kontaktet i tilfælde af passende ledige stillinger.

Optagelse i ansøgerpoolen er udelukkende baseret på dit udtrykkelige samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Indsendelse af samtykke er frivilligt og er ikke relateret til den aktuelle ansøgningsproces. Den registrerede kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage. I dette tilfælde vil oplysningerne blive slettet uigenkaldeligt fra ansøgerdatabasen, forudsat at der ikke er nogen juridiske grunde til at opbevare dem.

Dataene fra ansøgerpoolen slettes uigenkaldeligt senest to år efter, at samtykket er givet.

Sabine Harms

Ring til os

+49 (0) 4950 / 8062-25
Sabine Harms

Kundeservice

VIDEO GUARD Placeringer

Planlægger du et større projekt?

Spørg os, og vi vender tilbage til dig snarest.