Vi slår tyveknægte på byggepladsen ihjel

17. marts 2023

Video Guard forebygger lovovertrædelser – og hjælper med at opklare dem, hvis det værste sker

Tyveri på byggepladser er et vedvarende problem. Men mange lovovertrædelser bliver ikke engang anmeldt. Den administrative byrde og forventningen om, at lovovertrædelsen forbliver uopklaret, er årsager til dette. For at forhindre, at kriminelle handlinger overhovedet finder sted, bør byggepladser overvåges ved hjælp af kamerateknologi som Video Guard. Hvis systemet opdager uønskede personer, sendes den højopløselige stream til alarmcentralen. Optagelserne hjælper med at identificere ubudne gæster og letter dermed efterforskningen af strafbare handlinger. Som regel har kameraovervågning i sig selv en afskrækkende og præventiv effekt.

Solcellemoduler, kabler eller endda en hel gravemaskine stjålet: Rapporter om tyverier på byggepladser er en konstant begivenhed. Men mange lovovertrædelser optræder slet ikke i statistikkerne eller i pressen, fordi de ikke bliver anmeldt.

Det er der mange grunde til: Mangelfuld dokumentation af materialer og udstyr gør det svært for de ansvarlige for byggeriet at rapportere problemet. Byggefirmaer viger også tilbage for den administrative indsats. Det skyldes, at udskiftning af materialer og maskiner ofte er første prioritet – og det tager allerede meget tid.

Desuden antager mange, at forbrydelsen alligevel ikke vil blive opklaret. Og desværre er denne frygt ikke helt ubegrundet: Mens næsten 55 procent af alle forbrydelser i Tyskland er blevet opklaret i de seneste år, er opklaringsprocenten for tyveri betydeligt lavere. Men enhver anmeldelse – selv af mindre tyverier – gør retsforfølgelsen lettere.

Mulige beskyttelsesforanstaltninger
Det føderale kriminalpoliti råder bl.a. til, at byggepladser beskyttes fuldt ud med et byggehegn, der er mindst 2,5 meter højt og sikret mod overklatring. Belysning af opbevaringsområder, hjul- og ratkløer og lokaliseringsanordninger til entreprenørkøretøjer anbefales også. Sidstnævnte skal parkeres på en sådan måde, at adgangen til tanken er vanskelig. Hvis byggearbejdet er afbrudt i længere tid, anbefales det at fjerne brændstoffet og slukke for strømmen. Disse foranstaltninger suppleres, optimeres og i nogle tilfælde endda erstattes af kamerabaseret overvågning – som f.eks. med Video Guard. “Det grundlæggende mål bør naturligvis være at forhindre tyveri i at opstå på byggepladsen i første omgang,” forklarer Jörn Windler, administrerende direktør for International Security GmbH.

Sikker lige fra starten
En bevidst tilgang til beskyttelsesværdige materialer og maskiner fører til forbedret dokumentation lige fra starten af projektet. Ideelt set bør kameraovervågning allerede være forankret i det grove koncept for byggepladsens udstyr – og dermed planlagt, før projektet starter. Her beregnes Video Guard-tårnene i første omgang på baggrund af en områdeplan. Antallet af systemer afhænger bl.a. af byggeprojektets type og størrelse, byggepladsens omfang og placering – og også af, om der er tale om totalovervågning eller et afgrænset område, hvor f.eks. materialer og maskiner opbevares uden for arbejdstiden.

Begivenhedsdrevet intervention
Hvis overvågningssystemet opdager uønskede personer på byggepladsen ved hjælp af selvlærende videoanalyse, sendes den højopløselige stream til alarmcentralen. Uddannede medarbejdere inspicerer materialet og reagerer i første omgang ved at tale direkte med kunden. Sidstnævnte sker via det højttalersystem, der er installeret på kameratårnet. Som regel fører dette skridt allerede til, at den potentielle gerningsmand trækker sig tilbage – en strafbar handling forhindres således af den øjeblikkelige reaktion.

Optagelse letter afklaring
Hvis henvendelsen ikke fører til en flugt, organiserer alarmcentralen interventionsforanstaltningerne sammen med det ansvarlige politi eller en sikkerhedstjeneste. Den korte reaktionstid og den tydelige placering af gerningsmændene på stedet øger sandsynligheden for, at de kan pågribes. Kameraoptagelserne hjælper også med at identificere ubudne gæster og kan bruges i retten. De letter dermed efterforskningen af kriminelle handlinger.

Videovagt i Bremens Überseestadt-kvarter
Kameraoptagelser hjælper med at identificere ubudne gæster og kan bruges i retten. De letter dermed efterforskningen af kriminelle handlinger.