OBS: Ansvar indtil accept

26. marts 2023

Beskyttelse af materialer og maskiner, der er nødvendige for byggeriet, er entreprenørens ansvar.

De er altid til stede: politirapporter om tyveri og hærværk på byggepladser. De ofte professionelt organiserede kriminelle bander stjæler stort entreprenørmateriel og maskiner samt benzin. Opbevarede eller allerede installerede materialer bliver også stjålet. I de fleste tilfælde skal entreprenøren betale for omkostningerne og udskiftningen. Dette skyldes, at han er ansvarlig indtil accept. På denne baggrund bør der træffes forebyggende foranstaltninger, og byggepladsen bør sikres effektivt – for eksempel med Video Guard – mod uautoriseret adgang.

Tyveri og hærværk findes overalt – også på byggepladser. De kriminelle har færre og færre hæmninger og stjæler ikke kun værktøj og materialer, men også store entreprenørmaskiner og køretøjer. På grund af det beskadigede og dermed forringede byggearbejde er hele byggeriet forsinket. Forsikringen dækker ikke altid skaderne. Det betyder, at entreprenøren bærer den fulde risiko før accept og skal udbedre eventuelle skader og finde en erstatning for egen regning. Det skyldes, at den generelle fortolkning af loven betragter det som en sekundær kontraktlig forpligtelse for bygherren, at håndværkerens ejendom er beskyttet, og derfor skal byggepladsen være tilstrækkeligt sikret mod uautoriseret adgang.

For at undgå dyre skader forårsaget af tyveri er installationen af op til seks meter høje Video Guard-tårne på byggepladser en særlig effektiv og sikker metode. De bruger højtydende kameraer til at overvåge projekterne dag og nat, hvilket giver beskyttelse og sikkerhed på alle tidspunkter. De forskellige overvågningssystemer er skræddersyet til de forskellige byggepladser. Den innovative videoteknologi med tilsluttet kontrolcenter afskrækker ofte kriminelle, før de begår forbrydelsen, da ubudne gæster bliver tiltalt direkte med 120 decibels lydtryk og bedt om at forlade stedet. Hvis de ikke efterkommer ordren, bliver der grebet ind med politi og sikkerhedstjeneste, indtil de bliver anholdt.

Videovagt i Bremens Überseestadt-kvarter
Overvågningssystemet “Video Guard” med intelligent videoteknologi og et tilsluttet kontrolcenter sikrer end-to-end-beskyttelse på byggepladser.