Beskyttet af kameraet og membranens væghul

7. september 2021

Nyt forsinkelsesbassin til regnvand i Düsseldorf

Et nyt forsinkelsesbassin til regnvand er ved at blive bygget i Düsseldorf. Den umiddelbare nærhed til Rhinen udgør en særlig udfordring. For at forhindre, at tyveri og hærværk bliver en udfordring under byggeprocessen, benytter byggefirmaet Fonteyne fra Geldern sig af Video Guard-overvågning. Kamerasystemet giver et overblik over den omfattende byggeplads og sikrer sikkerheden, især uden for arbejdstiden.

Et nyt forsinkelsesbassin til regnvand er ved at blive bygget nær Rhinen i Pariser Straße på vegne af det kommunale afløbsselskab i Düsseldorf. Nærheden til vandet og det faktum, at Rhinen af og til oversvømmes, skulle tages i betragtning under planlægningen. Stigende grundvand og det deraf følgende tryk må ikke have nogen indflydelse på bassinet i fremtiden: Regnvandsbassinet bygges som beskyttelse af en udgravning med membranvægge. Det har et gulvareal på ca. 42 x 28 meter og vægge med en tykkelse på 80 centimeter.

Det 14 meter dybe regnvandsbassin er bygget inde i membranvæggraven og er derfor særligt beskyttet mod vand udefra og vandtryk. Sikkerheden er også garanteret under byggeprocessen: Fordi projektet er beskyttet med Video Guard. Dette er et mobilt videoovervågningssystem, der bruger neurale netværk til at udføre selvlærende videoanalyser for automatisk at opdage ubudne gæster i det bevogtede område. Derudover er stedet udstyret med iøjnefaldende skilte for yderligere at afskrække potentielle lovovertrædere. Der bruges tre videotårne i Düsseldorf. Sammen sørger de for, at byggepladsen på over 2.050 kvadratmeter er fuldt overdækket. Billederne sendes til den tilsluttede alarmcentral, så snart en uautoriseret person kommer ind på området. De kan så blive bedt om at forlade området via højttalere, der er integreret i videotårnet – i de fleste tilfælde fører det allerede til en tilbagetrækning. Hvis det ikke sker, vil det lokale politi blive tilkaldt. Billedmaterialet i høj opløsning kan også overdrages til de lokale myndigheder som bevismateriale for at hjælpe med at fange gerningsmændene.

Videovagt i Bremens Überseestadt-kvarter
Et regnvandsbassin er ved at blive bygget i Düsseldorf under beskyttelse af en membranvæg. For at beskytte mod tyveri og hærværk overvåges byggearbejdet med kamerateknologi. Foto: Fonteyne