Digebeskyttelse med Video Guard

19. januar 2024

Oversvømmelser i Tyskland: Mobile kameratårne beskytter digerne mod tilskuere

Oversvømmelsessituationen er fortsat anspændt i mange regioner i Tyskland – og forværres endda igen nogle steder. I denne sammenhæng har den såkaldte “oversvømmelsesturisme” udviklet sig: Folk, der svømmer i oversvømmelsesvand eller ignorerer barrierer. Det kan i høj grad forringe digernes funktionalitet. Video Guard har for nylig ydet værdifuld støtte her. Virksomheden har allerede placeret sine mobile videoovervågningstårne på flere diger i oversvømmelsesområder – for effektivt at afskrække tilskuere.

Kanosejlads, kitesurfing eller svømning: Mange steder tiltrækker den høje vandstand folk, som vover sig ud i vandmasserne, sætter deres liv på spil og unødigt opholder redningstjenesterne. Derudover ignorerer vandrere digespærringer, går tæt på dæmningsområder eller lader deres hunde løbe frit. Det kan beskadige den værdifulde digesubstans, svække dens stabilitet og belaste og blødgøre ubelagte stier yderligere. De lokale beredskabstjenester er derfor i øjeblikket under konstant pres for at beskytte diger og mennesker.

I denne sammenhæng har nogle regioner for nylig fået teknologisk støtte til digebeskyttelse for effektivt at aflaste brandvæsen og politi: ved hjælp af mobile kameratårne fra Video Guard, som virksomheden har leveret hurtigt og ubureaukratisk direkte til de relevante digesteder. Med sine højopløselige kameraer og videoanalyse sikrer overvågningssystemet nu for eksempel digerne i Sandkrug og ved floden Hunte i Niedersachsen. De infrarøde forlygter giver også klart udsyn om natten. Det iøjnefaldende tårn, som er op til tre meter højt, forhindrer tilskuere i at fortsætte med at gå på digerne og forårsage endnu mere skade eller endda fjerne sandsække. Alene den afskrækkende effekt af Video Guard-tårnene sikrer, at uautoriserede personer ikke længere kommer ind på diget. Hvis nogen befinder sig i det overvågede område, sender systemet straks en meddelelse til kontrolcentret. Den er bemandet døgnet rundt af erfarne medarbejdere. Sikkerhedspersonalet kontakter tilskuerne via de højttalere, der er integreret i tårnene, og beder dem om at forlade stedet. Hvis denne anmodning ikke efterkommes, vil medarbejderne træffe passende foranstaltninger og informere brandvæsenet eller politiet.
“Vi leverede videovagttårne på rekordtid, som beredskabstjenesterne nu kan bruge til at undersøge situationen dag og nat – uden at skulle opholde sig på stedet i kulden,” understreger Jörn Windler, administrerende direktør for International Security GmbH og præsident for Smart Surveilance.

Det særlige ved de leverede tårne: De fungerer helt selvforsynende i det ufremkommelige digemiljø, da strømforsyningen leveres af avanceret batteriteknologi og fotovoltaiske moduler. I tilfælde af lav solindstråling understøttes de af en miljøvenlig brændselscelle. På den måde bidrager den intelligente Video Guard-teknologi effektivt og hurtigt til digebeskyttelse i hele Tyskland.

Videovagt i Bremens Überseestadt-kvarter
De visuelt markante overvågningssystemer fra Video Guard bidrager effektivt til at sikre diget og aflaste de lokale beredskabstjenester.
Foto: Brandvæsenet i Oldenburg-distriktet