Færre tyverier og indbrud

19. maj 2021

Kriminalstatistikken for 2020 viser et fald

Kriminalitetsstatistikken for 2020 viser en positiv tendens: Der blev registreret færre tyverier og indbrud. Intelligente kamerasystemer bidrager også til dette fald. Det skyldes, at løsninger som Video Guard har en præventiv effekt på f.eks. byggepladser og sikrer, at tyveri meget ofte kun bliver forsøgt. Uautoriserede personer bliver fanget, så snart de kommer ind på området. Når de bliver tiltalt via højttalerne, der er integreret i kameratårnet, trækker de ubudne gæster sig som regel tilbage med det samme – og bliver dermed ikke en sag for statistikken.

Færre tyverier og indbrud blev registreret i kriminalitetsstatistikken for 2020. I alt blev der registreret 5.310.621 tilfælde på landsplan. Sammenlignet med 2019 svarer det til en reduktion på 2,3 procent. Der har især været et klart fald i røveriforbrydelser. Det faktum, at der har været færre indbrud i lejligheder og private hjem, kan sandsynligvis tilskrives pandemien, da mange mennesker har tilbragt mere tid hjemme – og deres tilstedeværelse afskrækker kriminelle. Det var ikke tilfældet på byggepladser, logistikområder, bilforhandlere eller i fitnesscentre. Især om aftenen og i weekenden har kameraerne sørget for effektiv overvågning. Video Guard blev sat ind mange steder og var med til at sikre, at uautoriserede personer blev opdaget, så snart de kom ind på området. Sikkerhedspersonalet i det tilsluttede center kan bruge højttalerfunktionen til at bede dem om at forlade området. I de fleste tilfælde medfører dette allerede en tilbagetrækning, så der ikke opstår skader eller tyveri i første omgang. Video Guard-kamerasystemet forhindrer ikke kun mange lovovertrædelser – videooptagelserne yder også et vigtigt bidrag til opklaringsprocenten. Det skyldes, at de kan overdrages til politiet med henblik på efterforskning.

Videovagt i Bremens Überseestadt-kvarter
Video Guard Professional sikrer byggepladsen effektivt og omfattende mod indbrud og hærværk.