Kritis i kamerafokus

21. april 2024

Videoovervågning til kritisk infrastruktur

Hospitaler eller energi- og vandforsyningsanlæg: De er en del af den kritiske infrastruktur. De aktuelle kriser fører til en voksende bevidsthed om behovet for at beskytte den. Videoovervågning bruges derfor mange steder. Men den kamerateknologi, der bruges der, skal også testes omhyggeligt for potentielle sårbarheder for at sikre problemfri cybersikkerhed – så selve sikkerhedsløsningen ikke fører til risici. Det gælder f.eks. hackerangreb. I henhold til Supply Chain Act er det også vigtigt at se nærmere på kameraproducenterne selv – spørgsmål, som Video Guard har analyseret grundigt og løst.

Enhver sabotagehandling inden for kritisk infrastruktur har fatale konsekvenser. Angrebene kan være af hybrid karakter og vedrøre både software og den fysiske infrastruktur. I denne sammenhæng understreger det føderale kontor for civilbeskyttelse og katastrofehjælp og det føderale kontor for informationssikkerhed vigtigheden af at betragte digitale og fysiske angrebspotentialer sammen. For at beskytte følsomme, kritiske faciliteter bliver de i stigende grad overvåget mange steder – ofte med kamerateknologi. Det skyldes, at intelligent videoanalyse fungerer meget mere effektivt end bemandede sikkerhedstjenester og også er mere økonomisk.

Svage punkter hos kinesiske producenter
I Tyskland og internationalt er målrettede hackerangreb på overvågningskameraer i stigning. Især produkterne fra én kinesisk kameraproducent har mange svage punkter. Disse kameraer har såkaldte bagdøre, hvorigennem både producenter og hackere kan få adgang til de oplysninger, som kameraerne og mikrofonerne optager. Det giver dig mulighed for at ændre administratoradgangskoder og tage kontrol over kameraet. Det kan afsløre beskyttede sikkerhedsområder og fortrolige data. Producenter af IT-produkter til kritisk overvågning skal ifølge loven give en garanti for, at produktet er beskyttet mod spionage, sabotage og terrorisme. I mange tilfælde er det dog tvivlsomt, hvor alvorligt den pågældende producent tager sikkerhedssårbarheder og reagerer på dem.

Forebyg spionagesager
I denne sammenhæng er Video Guard et gennemprøvet og frem for alt hackersikkert overvågningssystem. Det omfatter et kameratårn, software og en bemandet alarmcentral. Kameraerne overvåger det område, der skal beskyttes, og softwaren registrerer ubudne gæster, som straks rapporteres til det bemandede sikkerhedscenter. Der anvendes en specialudviklet, intelligent analyseteknologi. Den bruger et neuralt netværk og tilbyder dermed selvlærende videoanalyse. Systemet analyserer selv de digitale data og gør det muligt at sende en meddelelse inden for bare to minutter. De optimerede svartider tager højde for effektivitetskonceptet. I modsætning til andre systemer gemmer Video Guard billedmaterialet i krypteret form i kameraet på stedet og sender det i tilfælde af en alarm også i krypteret form til det tilsluttede kontrolcenter ved hjælp af den integrerede detektionssoftware. Adgang til billederne er udelukkende forbeholdt uddannet kontrolcenterpersonale. Overvågningsoptagelserne i høj kvalitet gemmes på tyske servere i overensstemmelse med reglerne for databeskyttelse og compliance. De overholder alle love og retningslinjer og kan bruges som bevismateriale i retten, hvis det er nødvendigt.

Lov om forsyningskæden taget i betragtning
En anden faktor, der taler imod kameraer fra kinesiske producenter i kameraovervågning, er, at de nogle gange understøtter sporing af minoriteter på stedet via ansigtsgenkendelse. Dette aspekt bør også tages i betragtning i forbindelse med loven om due diligence i forsyningskæden. “Vi overvejede denne faktor nøje, da vi valgte de kameraer, som vi integrerer i vores system. Det er vigtigt for os, at alle komponenter i tårnene kommer fra pålidelige kilder, og at menneskerettighederne respekteres under produktionen. Derfor bruger vi hovedsageligt kameraer fra Bosch. Disse tillader ingen bagdøre. Det er en vigtig faktor, der adskiller os fra vores konkurrenter,” forklarer Jörn Windler, administrerende direktør for International Security GmbH og præsident for Smart Surveilance. “Med vores kamerateknologi og datasikkerhedsstandarder er vi opmærksomme på det hybride angrebspotentiale og er derfor en prædestineret partner for operatører af kritisk infrastruktur.”

Skjuler offentlige områder
De mobile kameratårne er op til seks meter høje og registrerer det valgte overvågningsområde med tre ultra-lowlight-kameraer hver. Offentlige områder er udelukket af softwaren. Den fleksible til- og frakobling muliggør behovsorienteret og sikker drift dag og nat.

Video Guard bevogter kritisk infrastruktur på en effektiv og sikker måde. Den anvendte teknologi og software er optimalt afstemt og giver pålidelig beskyttelse mod angrebsrisici, f.eks. fra hackere. Alle producenter af de enkelte komponenter handler bevidst i overensstemmelse med Supply Chain Act.

Videovagt i Bremens Überseestadt-kvarter
Transformatorstationer er også en del af den kritiske infrastruktur og skal beskyttes mange steder for at forhindre sårbarhed.
Videovagt i Bremens Überseestadt 2
De mobile kameratårne er op til seks meter høje og registrerer det valgte overvågningsområde med tre ultra-lowlight-kameraer hver.
Videovagt i Bremens Überseestadt-kvarter
Selv store områder kan sikres effektivt med Video Guard.
Videovagt i Bremens Überseestadt-kvarter
De mobile kameratårne er installeret og klar til brug i løbet af kort tid.