At sætte en stopper for sabotage

25. oktober 2022

Beskyttelse af kritisk infrastruktur gennem videoovervågning

De aktuelle tilfælde af sabotage gør det klart: Tysklands kritiske infrastruktur er sårbar. Mulige svage punkter er kendt mange steder – information om dette er endda åbent tilgængelig online i nogle tilfælde. Det er derfor nødvendigt at beskæftige sig med moderne beskyttelsesforanstaltninger. Især fordi personelsikkerhedstjenester hurtigt når deres grænser i tider med mangel på arbejdskraft og også er ineffektive, især i store områder, der er svære at overskue. I denne sammenhæng er digitale, kamerabaserede løsninger mange steder et fornuftigt alternativ.

Transformatorstationer, rørledninger eller endda hospitaler: Enhver sabotagehandling har dramatiske konsekvenser i dette miljø. For at forhindre dette skal beskyttelsen af denne følsomme infrastruktur styrkes. De aktuelle sager har allerede ført til, at der er truffet foranstaltninger, hvoraf nogle gennemføres med store udgifter til personale. På den ene side når denne løsning hurtigt sine grænser i tider med akut personalemangel. På den anden side har personlig overvågning sine naturlige svagheder: Selv om det menneskelige øje har et synsfelt på omkring 175 grader, kan det kun se skarpt på bestemte punkter og er desuden afhængigt af lyskilder. Sikkerhedseksperter som Jörn Windler, administrerende direktør for International Security GmbH og formand for Smart Surveilance, anbefaler derfor kameraovervågningssystemer: “De fungerer meget mere effektivt og er også mere økonomiske end en bemandet sikkerhedstjeneste”. Digital og fremtidsorienteret sikkerhed garanteres af intelligent videoanalyse. Video Guard består f.eks. af en kombination af kameratårn, software og en bemandet alarmcentral. Kameraerne holder øje med det område, der skal beskyttes, mens intelligent software opdager ubudne gæster og rapporterer det til den bemandede sikkerhedscentral. I det første trin analyserer systemet de digitale data selvstændigt. Systemet tager højde for effektivitetskonceptet med optimerede svartider – en meddelelse kan sendes på bare to minutter takket være det tekniske forarbejde.

Videovagt i Bremens Überseestadt-kvarter
Kritisk infrastruktur er sårbar mange steder, så der er brug for effektive beskyttelsesforanstaltninger.