Donation til hjemmeundervisning

26. februar 2021

International Security Group donerede 1.000 euro og notesbøger til IFI Kinderheim Leer gGmbH

Hjemmeundervisning er en stor udfordring, især for børn og personale, der bor hjemme. Ud over en masse tid er der også brug for det tekniske udstyr til at undervise børnene og de unge på den bedst mulige måde. Onlineundervisning har tidligere vist sig at være svært for IFI Kinderheim Leer gGmbH. På grund af manglen på teknisk udstyr var det næppe muligt at overvåge alle elever på samme tid. Denne situation er nu blevet forbedret med en donation fra International Security Group.

Virksomheden, der har specialiseret sig i overvågning af byggepladser, overrakte IFI Kinderheim Leer gGmbH et beløb på 1.000 euro. Derudover fik hver af de ni boliggrupper udleveret en ny bærbar computer. Den Hesel-baserede virksomhed er således engageret i regionen og påtager sig et socialt ansvar. “Det var vigtigt for os, at børn og unge er bedre rustet til hjemmeundervisning og kan deltage ordentligt i digitale skoletimer,” forklarer Jörn Windler, administrerende direktør for International Security Group. Det ekstra tekniske udstyr gør det lettere at gennemføre hjemmeundervisning – det letter presset på både børnene og de unge og på plejerne. Sidstnævnte kan igen afsætte mere tid til den daglige børnepasning og imødekomme børnenes uddannelsesmæssige behov.

Videovagt i Bremens Überseestadt-kvarter
Overrækkelse af donationen: Jörn Windler (administrerende direktør for International Security Group) med Stefan Marpaun (til venstre) og Renate Harms-Tapken – administrerende direktør for IFI Kinderheim Leer gGmbH (til højre).