Bevogtet med forudseenhed

19. juli 2022

Effektiv forebyggelse af farer på byggepladser

Byggeprojekter er ofte i offentlighedens søgelys – og det tiltrækker både tilskuere og kriminelle. Især ekstraordinære, spændende projekter giver derfor store udfordringer med hensyn til sikring af depositum og selve byggepladsen. Det skyldes, at bygningsejere har pligt til at undgå farer og dermed beskytte offentligheden. Samtidig skal der træffes foranstaltninger for at forhindre sabotage, tyveri og hærværk i at forstyrre byggeprocessen. I denne sammenhæng er overvågning med Video Guard en effektiv og økonomisk metode til at beskytte mod farer.

Det er især vigtigt at sikre stedet professionelt uden for arbejdstiden. For at forhindre folk, der ikke arbejder på byggepladsen, i at komme ind, kan bygherren i første omgang indhegne området og sætte et forbudsskilt op som “Uautoriserede personer har ikke adgang”. Disse tegn er dog ikke tilstrækkelige, hvis byggepladsen ikke eller kun i utilstrækkelig grad er pacificeret. Især børn er ofte ude af stand til at bedømme, om og hvor der er en kilde til fare. Det er derfor vigtigt at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at afværge hændelser – for eksempel ved at bruge en sikkerhedstjeneste. Ud over den generelle fareforebyggelse bør dette også bidrage til at reducere risikoen for hærværk eller tyveri. Dens opgave er at vurdere den polariserende effekt af bestemte byggeprojekter på baggrund af faktorer som miljøbeskyttelse og sociale faktorer – såsom kriminalitetsniveauer og mangel på arbejdskraft.

Især teknisk udstyr er et godt supplement eller alternativ til rent personalebaseret sikkerhed. Brugen af Video Guard har vist sig at reducere risikoen for hærværk og tyveri. Det kamerabaserede sikkerhedssystem fungerer meget effektivt og økonomisk – og gør det ved hjælp af selvlærende videoanalyse og derfor baseret på kunstig intelligens. Systemet registrerer uautoriseret adgang og muliggør en øjeblikkelig reaktion fra den bemandede alarmcentral. Sidstnævnte iværksætter straks modforanstaltninger – for eksempel ved at henvende sig direkte til de ubudne gæster og bede dem om at forlade stedet.

Videovagt i Bremens Überseestadt-kvarter
Især ekstraordinære og spændende projekter giver store udfordringer i forhold til at sikre indskud og selve byggepladsen. Målet er at undgå farer og dermed beskytte den brede offentlighed.