Effektiv beskyttelse af byggeplads til projekt til flere millioner euro

21. juni 2022

Videovagt bevogter byggeriet af Viktoria Karree i Bochum

I Bochums centrum opføres det moderne forretningskvarter Viktoria Karree på det sted, hvor det tidligere retscenter lå. Bygningskomplekset kombinerer flere anvendelser og vil spille en vigtig rolle i udformningen af byens centrum i fremtiden. Med et samlet areal på 65.000 kvadratmeter er det et af de største byggeprojekter i byen. Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (HBB) stoler derfor på det intelligente overvågningssystem Video Guard Professional til at sikre de omfattende lokaler.

Stigende befolkningstal, ændrede aldersstrukturer og ændrede indkøbsmønstre: Byrummet er, ligesom byens samfund, i konstant forandring. For at yde retfærdighed til den aktuelle udvikling og folks skiftende behov bør især bymidter derfor designes på en mangesidet måde og danne et sted, der kombinerer liv og bolig. Dette mål forfølges i Bochum med bl.a. opførelsen af Viktoria-Karree. Erhvervsbygningen i Viktoria Strasse – bestående af tre blokke og syv etager – dækker et samlet areal på 65.000 kvadratmeter. Heraf er 37.500 kvadratmeter udlejningsareal. På de første etager er der planlagt et indkøbscenter med butikker og restauranter samt en parkeringskælder med 500 parkeringspladser. I modsætning til andre indkøbscentre i bymidten kan butikkerne i Viktoria-Karree alle tilgås udefra og har separate indgange. Det skaber en direkte forbindelse til byens centrum. På de øverste etager indretter Hamborg-baserede hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (HBB) fleksible kontorlokaler til flere brugere med forskellige behov. Et fitnesscenter og et hotel fuldender udbuddet i forretningsdistriktet.

Sikkerhed på byggepladsen i byens centrum
Især store byggepladser i bymidten har ofte indflydelse på de umiddelbare omgivelser, på beboere, butikker og trafik. Det fører til logistiske udfordringer og præcis planlægning. HBB har valgt Video Guard Professional-kamerasystemet for at forhindre yderligere forsinkelser og omkostninger forårsaget af tyveri og hærværk på den omfattende Viktoria Karrees-byggeplads. De mobile tårne er hver udstyret med tre højopløsningskameraer, der overvåger stedet uden huller. Takket være de påmonterede infrarøde spotlights er byggepladsen beskyttet over hele området, selv i mørke, og der skabes veloplyste billeder. Det faktum, at infrarødt lys ikke opfattes af det menneskelige øje, har flere positive aspekter. På den ene side forstyrres beboerne i de omkringliggende lejligheder ikke, og på den anden side er overvågningsområdet ikke genkendeligt for potentielle gerningsmænd. Spionage er derfor ikke mulig. Tårnenes iøjnefaldende signalfarver og visuelt matchende bannere i udkanten af byggepladsen henleder opmærksomheden på videoovervågningen. Systemet er indstillet således, at tilstødende offentlige områder – såsom fodgængerstier – ikke falder inden for detekteringsområdet. Disse lovligt uautoriserede områder skjules af softwaren på en revisionssikker måde. Overvågningen udføres derfor i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Det vektorbaserede videoanalysesystem registrerer enhver bevægelse i overvågningsperioden og udløser en alarm med det samme. Den modtages af virksomhedens eget fast bemandede kontrolcenter, hvor situationen analyseres, og det lokale politi informeres, hvis det er nødvendigt. Falske signaler udløst af dyr er udelukket.

På grund af sine tekniske egenskaber er Video Guard Professional særligt velegnet til brug i indre byområder – som her ved opførelsen af Viktoria Karree. På den måde kan forsinkelser i byggeriet undgås, og byggearbejdet kan afsluttes til tiden.

Videovagt i Bremens Überseestadt-kvarter
Til opførelsen af “Viktoria Karree” har projektlederne valgt at bruge det intelligente overvågningssystem Video Guard Professional.