Hvor brutale kræfter hersker uden mening

11. maj 2022

Video Guard beskytter mod forsætlig ødelæggelse

Vejret bliver varmere, dagene bliver længere, og lysten til at være aktiv udendørs stiger. Det betyder, at unge mennesker i stigende grad fristes til at bevæge sig ind på ubevogtede byggepladser eller endda tomme bygninger uden tilladelse sent om aftenen. Dette resulterer ofte i forsætlig skade på ejendom. Medierne rapporterer om sådanne sager igen og igen. Ud over høje følgeomkostninger udgør f.eks. udsivning af farlige stoffer eller klatring på stilladser og udstyr en stor risiko for mennesker og miljø. For at forhindre hærværk og dets konsekvenser sikrer Video Guard pålideligt sårbare steder mod uautoriseret adgang.

Sommervejret lokker mange mennesker udenfor, især om eftermiddagen og aftenen. Uovervågede byggepladser og tomme bygninger er derfor populære mål for omstrejfende grupper af unge mennesker. Det indebærer klatring på hegn, stilladser og udstyr eller beskadigelse af materiale. I tilfælde af blind hærværk er motiverne som regel rent spontane og opstår, når gerningsmændene føler sig uobserverede. Ud over skader på byggehegn og tyveri af materialer, bliver udstyr og vægge ofte oversmurt med graffitimaling og permanent beskadiget, og skraldespande og containere bliver sparket omkuld. Sådanne handlinger er ikke kun farlige for gerningsmændene selv. Ulykker, der sker i denne sammenhæng, fører ofte til ekstra økonomiske omkostninger og ubehageligt ekstraarbejde for dem, der er ansvarlige for byggepladsen eller lokalerne. Miljøskader – såsom lækkende dieseltanke og defekte gasrør – kan også forventes.

På denne baggrund er det vigtigt med professionel overvågning af stedet. Videounderstøttede systemer bliver brugt mere og mere, og de fungerer både økonomisk og omfattende. Med sine højopløselige kameraer tilbyder Video Guard omfattende beskyttelse mod indbrud, hærværk og tyveri – døgnet rundt, syv dage om ugen. Afgrænsede områder optages og overvåges af kameraer i høj opløsning. Hvis nogen trænger ind i bygningen, sendes live-billederne direkte til den bemandede alarmcentral. I tilfælde af uautoriseret aktivitet vil personalet gribe direkte ind via de højttalere, der er integreret i kameratårnet, og bede de ubudne gæster om at forlade stedet med det samme. Hvis dette ikke overholdes, vil det lokale politi blive informeret.

Videovagt i Bremens Überseestadt-kvarter
Kameratårne overvåger pålideligt området og forhindrer tyveri og hærværk.